Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove

Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove

In de kerk van Niehove is het Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove gevestigd. Het is 's zomers overdag geopend en vrij toegankelijk (gaarne wel een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van kerk en bezoekerscentrum).

's Winters kan het centrum bezocht worden in overleg met de beheerster van de kerk.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de beheerster van de kerk: Alida Terpstra, Kerkpad 1, Niehove, tel 0594-591529

In de middeleeuwse en pittoreske kerk van Niehove is het bezoekerscentrum gevestigd over de ontwikkeling van dit wierdendorp en het omliggende Humsterland. Niehove is een van de mooiste en meest karakteristieke dorpen in de provincie Groningen. Het kent bovendien een rijke geschiedenis die teruggaat tot zo’n tweehonderd jaar voor onze jaartelling. Het is een prachtig bewaard gebleven voorbeeld van een rond wierden- of terpdorp. Hoe het dorp de laatste eeuwen reilde en zeilde is nog steeds goed zichtbaar in het huidige dorp.

Het dorp was onder de naam Suxwort eeuwenlang de hoofdplaats van het Humsterland, dat indertijd een heus waddeneiland was. De proost van Humsterland bestuurde vanuit hier het  Westerkwartier van de provincie Groningen en Achtkarspelen, het oostelijk deel van Friesland.

Het bezoekerscentrum wil de bezoeker behulpzaam zijn bij het herkennen van de eeuwenoude sporen in het dorp van tegenwoordig. Aan de hand van een maquette, tentoonstellingspanelen en historische voor­werpen leidt het bezoekerscentrum u door het dorp en zijn geschie­de­nis. De tentoonstellingspanelen beschrijven aan de hand van een aantal kenmerkende thema’s, afbeeldingen en foto’s de geschiedenis van het Humsterland en zijn vroegere hoofdplaats Niehove.

De presentatie in het bezoekerscentrum vormt de introductie voor een wandeling door het dorp en de directe omgeving. Er is een folder beschikbaar die verband legt tussen de geschiedenis van het dorp, de tentoonstelling en de wandeling door het huidige dorp.

De tekst en de illustraties op de panelen zijn opgenomen in een fraai vormgegeven boekwerkje, dat in het bezoekerscentrum te koop is.

 

Wie meer wil weten over Niehove en het Humsterland wordt verwezen naar het boek

"… en verdold aalmoal een knecht mit rood hoar, de geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland"
van schrijver en samensteller: Martin Clobus.

In dit boek zijn alle thema's uit de tentoonstelling verder uitgewerkt. Het dient meerdere doelen. Het eerste deel bevat enkele historische beschouwingen over de ontstaansgeschiedenis van Humsterland en Niehove. In het tweede deel worden enkele thema’s, die kenmerkend zijn voor wierdendorpen in het algemeen, behandeld aan de hand van teksten en daarbij behorende foto’s van Niehove. Het boek is ook bedoeld voor de Niehoofsters en oud-Niehoofsters, die zichzelf en hun (oud-)dorpsgenoten op de foto's kunnen en zullen herkennen.

De verkoopprijs is € 22,50. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.
Het is ook rechtstreeks te bestellen bij de uitgever Stichting Cu-Re, Tilstok 1, 9884 PE in Niehove, tel. 0594-591461.