Karakteristiek

Op de wierde van het dorp staat deze eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten priesterkoor en romaanse rondboogvensters in de noordmuur. In de spitse dakruiter hangt een luidklok uit de 13e//14e eeuw. Deze klok behoort met de klokken van Uitwierde en Warfhuizen tot de oudste in Groningen. Tot het einde van de 19e eeuw, werd de kerk naast de kerkgangers uit de omgeving bezocht door ooievaars. Hier hechtte men zoveel waarde aan dat in 1668 een gebrandschilderd glas met daarop de kerk en het ooievaarsnest werd geplaatst.

Gebruik

De kerk is niet meer in gebruik voor erediensten. Het doet nu dienst als expositieruimte.